دانلود آهنگ جدید

دانلود آهنگ جدید ایرانی با لینک مستقیم

جمهوری اسلامی ایران

پست ویژهSpecial POST

نحوه قرار دادن آگهی های AdSense در وبلاگ Blogger

ترفند ها به شما آموزش می دهد که چگونه وبلاگ Blogger خود را به حساب Google AdSense لینک کنید تا بتوانید تبلیغات پرداختی در وبلاگ خود داشته باشید.

مراحل :

Blogger

 1. وارد Blogger شوید. از لینک سمت چپ استفاده کنید یا “www.blogger.com” را در پنجره ی مرورگر تایپ کنید. از گوشه ی سمت راست پنجره, روی دکمه ی SIGN IN کلیک کنید, سپس روی Google ID کلیک کنید و رمز عبور خود را وارد کنید. سپس روی دکمه ی Sign in کلیک کنید.
 2. روی علامت  ” پایین ” کلیک کنید. این علامت کنار عنوان وبلاگ است که زیر کلمه ی “Blogger” در گوشه ی سمت چپ پنجره نمایش داده شده است.

انتخاب وبلاگ

 1. وبلاگ را انتخاب کنید. از منوی کشویی, روی عنوان وبلاگی که می خواهید به آن تبلیغات اضافه کنید, کلیک کنید. نام وبلاگ باید در بخش “Recent blogs” یا “All blogs” قرار داشته باشد.

اگر قبلا حساب Adsense نداشته اید، باید قبل از استفاده از تبلیغات AdSense, حساب کاربری ایجاد کنید.

گزینه Earnings

 1. روی Earnings کلیک کنید. این گزینه در سمت چپ پنجره و کنار ” $ ” قرار دارد.

گزینه Sign Up for Adsense

 1. روی Sign Up for Adsense کلیک کنید. این گزینه به رنگ آبی است و در سمت راست پنجره قرار دارد.
 2. روی Sign In کلیک کنید. برای لینک کردن AdSense به وبلاگ خود, وارد حساب Google مرتبط با حساب AdSense خود شوید و طبق دستور العمل ها پیش بروید.

اگر به صورت خودکار به داشبورد Blogger منتقل نشدید, به صفحه ی Blogger.com باز گردید.

 1. روی گزینه ی Earnings کلیک کنید. این گزینه در سمت چپ پنجره و کنار ” $ ” قرار دارد.
 2. روی دکمه ی رادیویی کنار گزینه ی ” Yes ” کلیک کنید. این دکمه در کنار گزینه ی “Show ads on blog” و در بالای پنجره قرار دارد. این دکمه باید به رنگ آبی باشد.

تنظیمات تبلغیات

 1. تنظیمات تبلیغات را برای وبلاگ خود انتخاب کنید. این کار را با کلیک کردن روی دکمه ی رادیویی کنار یکی از گزینه های تنظیمات انجام دهید :

“نمایش تبلیغات زیر پست من و در نوار جانبی”

“نمایش تبلیغات فقط زیر پستهای من ”

“نمایش تبلیغات فقط در نوار جانبی ”

برای  نمایش تبلیغات در محل مورد نظر از پایین بخش  “Ad Setup for blog” روی گزینه ی Customize further in Advanced Ad Setup کلیک کنید.

 1. روی Save settings کلیک کنید. این دکمه ی نارنجی رنگ در سمت راست پنجره قرار دارد. با این کار تنظیمات ذخیره می شود و تبلیغات AdSense در وبلاگ شما نمایش داده می شود.

منبع : نحوه قرار دادن آگهی های AdSense در وبلاگ Blogger

تاریخ انتشار : ۱۷ خرداد ۱۳۹۷

تعبیر خواب جوراب

تعبیر خواب جوراب
محمدبن سیرین گوید: جوراب درخواب، خادمی است از شمار زنان. اگر بیند جوراب نو از ابریشم یا از ریسمان پوشیده است، دلیل که او را خادمی است اصلی و از او بخرد، یا زنی با جمال بخواهد.

جابر مغربی گوید: اگر بیند جوراب در پای داشت، دلیل که مال نگهدارد. اگر بیند جوراب سفید و پاکیزه در پای داشت، دلیل که زکات مال داده بود.

مطیعی تهرانی: اگر در خواب ببینیم که جوراب به پا داریم امری است کاملاً عادی و فقط وقتی اهمیت پیدا می‌کند که حالتی غیر متعارف داشته باشد. اگر با لباس کامل ولی پای بدون جوراب باشید خوب نیست و باید مراقب سلامت خود باشید. چنان چه در خواب ببینید جوراب خود را بخشیده یا فروخته‌اید بخشی از مال خود را از دست می‌دهید.

تعبیر خواب جوراب رنگی (زرد، سرخ، سیاه)

محمدبن سیرین گوید: اگر بیند جوراب زرد داشت، دلیل که او را خادمی بیمارگون پیدا گردد. اگر بیند جوراب او سرخ است دلیل که او را خادمی شر و بی‌شرم است. اگر بیند جوراب او سیاه است، اگر بیننده مصلح است، نیکو است، اگر مفسد است، بد بود.

مطیعی تهرانی: اگر جوراب ما رنگی زشت و ناپسند داشت کاری می‌کنیم که مردم پشت سر ما بد می گویند.

تعبیر خواب جوراب چرک

محمدبن سیرین گوید: اگر بیند جورابش چرکین و کهن بود، دلیل که خادمش را به فساد متهم کنند. اگر بیند جورابش ضایع شد یا بسوخت، دلیل بر مرگ خادم بود، و بعضی از معبران گویند: جوراب، مال و خواسته است.

مطیعی تهرانی: اگر جوراب کثیف بود نشان از بیماری و گرفتاری دارد.

تعبیر خواب بوی جوراب

محمدبن سیرین گوید: اگر جوراب بوی خوش دهد، دلیل که زکات مال بدهد. اگر بوی جوراب ناخوش بود، دلیل که زکات مال ندهد و زبان مردم بر وی دراز شود.

حضرت امام جعفر صادق فرماید:
اگر بیند از جوراب او بوی خوش می‌آمد، دلیل که در مرگ و زندگانی مدح و ثنایش گویند.
اگر بوی ناخوش کند، او را ملامت و نفرین کنند.
مطیعی تهرانی: اگر جوراب ما بوی بد و ناخوش داشت مردم از ما متنفر و منزجر می‌شوند.

تعبیر خواب جوراب بلند و جوراب کوتاه

منوچهر مطیعی تهرانی گوید:
اگر دیدیم جورابی بسیار بلند پوشیده‌ایم که حتی از زانوی ما می‌گذرد خواب ما می‌گوید که در روزهای آینده در امری مبالغه می‌کنیم و افراط ما زیان بخش است.
اگر جوراب ما کوتاه بود نشان دهنده قصور و کوتاهی ما است در انجام وظایف محوله. در این حالت خواب می‌گوید که شکست می‌خوریم.
آنلی بیتون می‌گوید:
دیدن جوراب ساقه بلند در خواب، نشانه آن است که از روابط بی بند و بار با زنان لذت کسب می‌کنید.
اگر دختری خواب ببیند نخ جوراب ساقه بلندش در رفته است، نشانه آن است که دست به اعمالی زشت و ناپسند خواهد زد.
اگر دختری خواب ببیند جوراب ساقه بلندی پر نقش و نگار به پا کرده است، نشانه آن است که خواهید کوشید توجه مردان را به سوی خود جلب کند.

تعبیر خواب جوراب نو و جوراب دیگران

منوچهر مطیعی تهرانی گوید:
اگر جورابی ببینید که نو است و قبلاً پوشیده نشده و به شما تعلق دارد نشان مال و پول است. اگر جورابی به پا داشتید که به خودتان تعلق ندارد چشم داشت به مال دیگری است.
جوراب نو و تمیز به پا داشتن خبر از این است که به سفر می‌روید و حوادث خوبی برایتان اتفاق می‌افتد.

تعبیر خواب جوراب سوراخ و پاره

منوچهر مطیعی تهرانی گوید: سوراخ یا پاره بودن جوراب نوشته‌اند هتک حرمت و خدشه دار شدن آبروی بیننده خواب است.
لوک اویتنهاو می‌گوید: جوراب‌های پاره: مبلغ زیادی پول به دستتان خواهد رسید
تعبیر خواب جوراب زنانه
منوچهر مطیعی تهرانی گوید: اگر در خواب دیدیم که جوراب زنانه پوشیده‌ایم کاری می‌کنیم که در نظر مردم سبک می‌شویم و اعتبار و شخصیت ما متزلزل می‌گردد.

لوک اویتنهاو می‌گوید: جوراب زنانه: فلاکت

منبع:تعبیر خواب جوراب

تعبیر خواب جوراب

تاریخ انتشار : ۱۷ خرداد ۱۳۹۷

 

چگونه از محتوای Blogger خود پشتیبان بگیریم؟

اگر نگران از دست دادن اطلاعات خود در Blogger هستید یا می خواهید پست های خود را در جای دیگری جایگذاری کنید یا اینکه آنها را وارد وبلاگ جدیدی کنید, به راحتی می توانید از محتوای Blogger خود پشتیبان بگیرید. پروسه ی انجام این کار ساده است.

 

 

مراحل :

حساب کاربری Blogger

 1. وارد Blogger وارد شوید. از آدرس blogger.com و با وارد کردن آدرس ایمیل خود, وارد Blogger شوید.

گزینه Settings

 1. از نوار کناری روی گزینه ی Settings کلیک کنید.

گزینه other

 1. از فهرست تنظیمات گزینه ی Other را انتخاب کنید.

پشتیبان گیری

 1. از محتوای خود پشتیبان بگیرید. برای این کار کافیست روی گزینه ی Back up content کلیک کنید.

ذخیره کردن پشتیبان

 1. فایل پشتیبان گیری را دانلود کنید. برای دانلود فایل روی دکمه ی Save to your computer کلیک کنید.

بازیابی فایل پشتیبانی

 1. از طریق فایل پشتیبان محتوای خود را برگردانید. اگر می خواهید اطلاعات را برگردانید, کافیست روی دکمه ی Import content کلیک کنید و اطلاعات را از طریق فایل پشتیبان در کامپیوتر خود بازگردانید.

منبع : چگونه از محتوای Blogger خود پشتیبان بگیریم؟

تاریخ انتشار : ۱۷ خرداد ۱۳۹۷

تعبیر خواب رفتن به مکه

تعبیر خواب حج رفتن

محمد بن سیرین گوید: اگر کسی درخواب ببیند که به حج می‌رود، دلیل که خداوند او را حج روزی دهد، اگر بیمار باشد عافیت یابد، اگر وام دارد وامش گذارده گردد، اگر بیم دارد ایمن شود، اگر در سفر است به سلامت بازآید. اگر ببیند که به حج می‌رفت و حج از وی فوت شد، دلیل که عمرش دراز شود و کارش به نظام بود.

حضرت امام جعفر صادق فرماید:
حج کردن در خواب بر هفت وجه است.
تزویج (ازدواج) کردن
کنیزک خریدن
زیارت پادشاه کردن
نیکوئی بر مردمان
سعی کردن در کار خیر
مزد و ثواب نمودن
به صحبت وهمنشینی اهل علم است.
یوسف نبی علیه السلام گوید: دیدن حج گزاردن تزویج و شادی باشد

تعبیر لبیک گفتن در حج

ابراهیم کرمانی گوید: اگر بیند در حرام لبیک می‌زد، دلیل که او را ترس و بیم است.

تعبیر خواب روز عرفه

ابراهیم کرمانی: اگر بیند روز عرفه است، دلیل که با کسی صلح کند.

تعبیر خواب نماز خواندن در کعبه

ابراهیم کرمانی: اگر بیند در کعبه نماز می‌کرد، دلیل که از بزرگان و مهتران کارش نیکو شود.

تعبیر خواب رفتن به مکه

جابرمغربی گوید: اگر دید به مسجد یا مکه یامدینه رفت، دلیل که از همه ترس‌ها ایمن شود و مرادهای دنیوی و اخروی حاصل کند.

تعبیر خواب حاجی شدن

منوچهر مطیعی تهرانی گوید: اگر در خواب ببینید که خودتان حاجی شده‌اید از شر و ترس و بلا ایمنی می‌یابید و اگر در خواب ببینید که دیگری حاجی شده است هم برای شما خوب است و هم برای آن که از حج بازگشته و مبشر خیر و صلاح و امنیت خاطر است و برای کسی که از حج آمده سلامت و امنیت حاصل می‌گردد. البته اگر آشنا باشد. و اگر بیگانه و نا آشنا باشد نتیجه خواب متوجه بیننده آن است. اگر در خواب دیدید که همسرتان حاجیه شده در این صورت خواب شما بشارت می‌دهد که از همان زن فرزندی صالح می‌آورید.

منبع:تعبیر خواب رفتن به مکه

تعبیر خواب رفتن به مکه

تاریخ انتشار : ۱۷ خرداد ۱۳۹۷

 

تماشای فیلم به صورت آفلاین از Netflix

 

ترفند ها به شما آموزش می دهد که چگونه ویدئو های Netflix را دانلود کنید و آنها را بعدا با استفاده از ویژگی آفلاین Netflix در برنامه ی ویژه ی گوشی های هوشمند و یا از طریق ضبط صفحه نمایش کامپیوتر, تماشا کنید.

 

تماشای فیلم ها به صورت آفلاین (iPhone / Android)

 1. در صورت امکان به یک شبکه ی بی سیم متصل شوید. هنگامی که با برنامه ی Netflix ویدئو دانلود می کنید به حجم داده ی زیادی نیاز دارید. بنابراین بهتر است در صورت امکان به یک شبکه ی بی سیم متصل شوید.
 2. برنامه ی Netflix را دانلود یا نصب کنید. اگر از iPhone، iPad، iPod Touch یا Android استفاده می کنید، می توانید از طریق برنامه Netflix محتوا را ذخیره کنید و بعدا به صورت آفلاین ویدئو را تماشا کنید. شما می توانید این برنامه را به صورت رایگان دانلود و نصب کنید.

اگر هم اکنون این برنامه در دستگاه شما نصب می باشد, از طریق app store بررسی کنید که آیا برنامه به روز است یا خیر. برای تماشای ویدئو ها به صورت آفلاین, لازم است آخرین نسخه ی برنامه را داشته باشید.

 1. برنامه ی Netflix را باز کنید. هنگامی که برنامه نصب یا به روز شد, روی دکمه ی Open در app store یا روی آیکون برنامه در صفحه ی اصلی کلیک کنید.
 2. در صورت لزوم وارد حساب Netflix خود شوید. اگر به تازگی برنامه را نصب کرده اید, باید وارد حساب Netflix خود شوید.
 3. روی دکمه ی ☰ ضربه بزنید. این گزینه را در گوشه ی سمت چپ صفحه مشاهده خواهید کرد.
 4. روی Available for Download ضربه بزنید. اگر این گزینه را مشاهده نمی کنید, یا نسخه ی شما به روز نیست و یا اینکه کشور شما در حال حاضر هیچ برنامه ای برای دانلود و تماشای آفلاین ندارد.
 5. ویدئوی مورد نظر خود را پیدا کنید. عناوین ویدئو هایی که می توانید تماشا کنید محدود می باشد و شما باید از میان آنها ویدئوی مورد نظر خود را انتخاب کنید.
 6. روی دکمه ی Download ویدئوی مورد نظر خود ضربه بزنید. آیکون این دکمه به شکل یک فلش رو به پایین است. شما این دکمه را بعد از ضربه زدن روی ویدئوی مورد نظر مشاهده خواهید کرد.

اگر این گزینه را مشاهده نکردید, تماشای آفلاین برای این ویدئو در دسترس نیست .

 1. صبر کنید تا محتوا دانلود شود. خواهید دید که فرایند دانلود در پایین صفحه نمایش داده می شود.
 2. روی دکمه ☰ ضربه بزنید.
 3. روی My Downloads ضربه بزنید. با این کار همه ی ویدئو هایی که دانلود کرده اید, نمایش داده خواهد شد.
 4. برای تماشای ویدئو روی ویدئوی دانلود شده ضربه بزنید. هنگامی که ویدئو به صورت کامل دانلود شد, شما می توانید هر زمان که بخواهید ویدئوی مورد نظر خود را تماشا کنید.

منبع : تماشای فیلم به صورت آفلاین از Netflix

تاریخ انتشار : ۱۷ خرداد ۱۳۹۷

تعبیر خواب گوشواره

ابن سیرین می‌گوید:
اگر بیند به هر دو گوش گوشواره داشت، دلیل است از مردم زینت و جمال یابد.
اگر بیند از هر دو گوش او مروارید آویخته بود، دلیل که علم قران آموزد و دانا شود.
حضرت امام جعفر صادق فرماید:
دیدن گوشواره در خواب، چهاروجه است.
فزونی جمال
آموختن علم
جاه و بزرگی
غم و اندوه
منوچهر مطیعی تهرانی گوید: اگر زنی در خواب بیند گوشواره ای دارد که به گوشش برازنده می‌نماید و خودش نیز از آن خوشش می‌آید خوب است چرا که خواب او می‌گوید در خانواده و نزد شوهرش عزت و احترام خواهد یافت.

آنلی بیتون می‌گوید: دیدن گوشواره در خواب، نشانه آن است که خبرهایی مطلوب در انتظار شماست و شغلی خوب بدست خواهید آورد.

تعبیر خواب گوشواره لنگه به لنگه

ابراهیم کرمانی گوید: اگر مردی درخواب بیند زن او دو حلقه در گوش داشت یکی از زر و دیگری از سیم، دلیل است زن را طلاق دهد و بیرون کند.

منوچهر مطیعی تهرانی گوید:
اگر زنی در خواب بیند که گوشواره لنگه به لنگه به گوشش آویخته مرتکب عمل خلافی می‌شود که او را سرزنش و شماتت می‌کنند.
اگر مردی بیند که همسرش گوشواره لنگه به لنگه به گوش دارد از جانب زن خود نافرمانی می‌بیند و او را طلاق می‌دهد.

تعبیر خواب گوشواره طلا

مطیعی تهرانی:
اگر مردی در خواب بیند گوشواره طلا برای همسر خویش خریده و به خانه آورده تا به او هدیه کند از همان زن صاحب دختر می‌شود.
اگر در خواب بیند گوشواره گران بهایی برای همسرش خریده که طلا نیست اما گران بهاست صاحب پسر می‌شود. زیرا گوشواره به این ترتیب فرزند است که آویزه گوش والدین می‌شود و طلایی آن دختر است.

تعبیر خواب گوشواره شکسته

آنلی بیتون می‌گوید: دیدن گوشواره شکسته در خواب، نشانه بیان حرفهای پوچ و بیهوده بر علیه شماست.

تعبیر خواب گوشواره هدیه گرفتن

برایت می‌گوید:
اگر در خواب مشاهده کنید که گوشواره‌اى هدیه گرفته‌اید، بیانگر آن است که در شغل خود پیشرفت مى‌کنید.
خریدن گوشواره در خواب، به معناى آشنایى با افراد جدید است.

منبع:تعبیر خواب گوشواره طلا

تعبیر خواب گوشواره طلا

تاریخ انتشار : ۱۷ خرداد ۱۳۹۷

 

ضبط ویدئو های  Netflix از طریق OBS در سیستم عامل های (Windows/Mac)

 

ترفند ها به شما آموزش می دهد که چگونه ویدئو های Netflix را دانلود کنید و آنها را بعدا با استفاده از ویژگی آفلاین Netflix در برنامه ی ویژه ی گوشی های هوشمند و یا از طریق ضبط صفحه نمایش کامپیوتر, تماشا کنید.

 

ضبط فیلم از طریق OBS در سیستم عامل های (Windows/Mac)

 1. به وب سایت نرم افزار پخش (OBS) بروید. این برنامه ی رایگان به شما این امکان را می دهد تا بتوانید صفحه ی دسکتاپ را ضبط کنید و از این طریق شما می توانید ویدئو های Netflix را ضبط کنید.

OBS کاملا رایگان است, از هیچ تبلیغاتی پشتیبانی نمیکند و هیچ کس از دانلود و نصب این برنامه سودی نمی برد.

 1. روی Download OBS Studio کلیک کنید.
 2. روی دکمه ی مربوط به سیستم عامل کامپیوتر خود کلیک کنید. شما می توانید OBS را برای سیستم عامل های Windows, Mac و Linux دانلود کنید.
 3. بعد از اینکه برنامه به صورت کامل دانلود شد روی نصب آن کلیک کنید. شما می توانید فایل دانلود شده ی این برنامه را در لیست Downloads و یا در پوشه ی Downloads مشاهده کنید.
 4. برای نصب OBS طبق دستورالعمل ها پیش بروید. اگر شما این نرم افزار را مستقیما از وب سایت OBS دانلود کردید، لازم نیست نگران بدافزارها باشید.
 5. بعد از نصب برنامه آن را اجرا کنید. بعد از اتمام فرایند نصب گزینه ی اجرای برنامه نمایش داده خواهد شد.
 6. روی دکمه ی Settings کلیک کنید. شما این گزینه را در گوشه ی سمت راست پنجره ی OBS مشاهده خواهید کرد.
 7. روی زبانه ی Hotkeys کلیک کنید. با این کار میانبری ایجاد می کنید که هنگام شروع و اتمام ضبط نیازی به باز کردن برنامه ی OBS نخواهید داشت. این برنامه بسیار مفید است زیرا شما می توانید هر چیزی را در صفحه ی کامپیوتر خود ضبط کنید.
 8. روی فیلد Start Recording کلیک کنید.
 9. کلید ترکیبی که می خواهید استفاده کنید را فشار دهید. اطمینان حاصل کنید که از میانبرهایی استفاده نکنید که در مرورگر شما کاری انجام می دهند.
 10. روی فیلد Stop Recording کلیک کنید.
 11. کلید ترکیبی که می خواهید استفاده کنید را فشار دهید. دکمه ای نزدیک به دکمه هایی که برای شروع ضبط مشخص کرده اید را انتخاب کنید تا بتوانید آنها را به راحتی به خاطر بسپارید. به عنوان مثال اگر دکمه های ترکیبی برای شروع ضبط Ctrl+⇧ Shift+F11 می باشد شما می توانید برای پایان ضبط دکمه های Ctrl+⇧ Shift+F12 را انتخاب کنید.
 12. روی زبانه ی Output کلیک کنید. با این کار می توانید کیفیت ضبط و محل ذخیره ی ویدئو را مشخص کنید.
 13. در فیلد Recording Path روی دکمه ی Browse کلیک کنید. با این کار می توانید محل ذخیره ی ویدئو را مشخص کنید. به طور پیش فرض ویدئو در پوشه ی Videos ذخیره می شود.
 14. روی منوی Recording Format کلیک کنید.
 15. روی mp4 کلیک کنید. این فرمت رایجی است که در اکثر دستگاه ها پخش خواهد شد. اگر شما فرمت خاصی مد نظر دارید که می خواهید به جای آن استفاده کنید، می توانید آن را در این مرحله انتخاب کنید.
 16. روی Apply و سپس OK کلیک کنید. با این کار تغییرات ذخیره خواهد شد.
 17. از انتهای لیست Sources روی علامت + کلیک کنید.
 18. روی Display Capture کلیک کنید.
 19. روی OK کلیک کنید.
 20. علامت گزینه ی Capture Cursor را حذف کنید. با این کار موس شما در صفحه ی ضبط ویدئو نمایش داده نمی شود.
 21. روی OK کلیک کنید. اکنون می توانید هر چیزی را که در صفحه ی کامپیوتر نمایش داده می شود را ضبط کنید.
 22. میکروفون را خاموش کنید اگر میکروفون وصل شده است، روی دکمه Mute در کنار قسمت Mixer در پنجره ی OBS کلیک کنید.
 23. هرگونه برنامه ی اضافی را ببندید. شما باید احتمال نمایش اعلان برنامه های دیگر را به حداقل برسانید. هر برنامه ی دیگری را ببندید و برنامه ی OBS را باز نگه دارید.
 24. کروم یا فایرفاکس را باز کنید. اگر از این مرورگرها استفاده می کنید، می توانید صفحه کامپیوتر را ضبط کنید، اما اگر از Internet Explorer یا Edge استفاده می کنید, چنین ویژگی در دسترس نخواهد بود.
 25. وارد Netflix شوید. در مرورگر خود وارد حساب کاربری Netflix خود شوید.
 26. ویدئویی که می خواهید اجرا کنید را انتخاب کنید. شما می توانید هر ویدئویی را در Netflix ضبط کنید.
 27. سریعا دکمه ی توقف را فشار دهید و ویدئو را به حالت نمایش کامل تغییر دهید.
 28. روی دکمه ی Full Screen کلیک کنید.
 29. دکمه ی ترکیبی برای شروع ضبط ویدئو را فشار دهید. با این کار ضبط در OBS آغاز خواهد شد. هیچ گونه اعلانی مشاهده نخواهید کرد.
 30. روی Play در Netflix کلیک کنید. با این کار ویدیو شروع به پخش خواهد کرد.
 31. اجازه دهید تا ویدئو به طور کامل پخش شود. ویدئو را هنگام پخش نبندید. اگر نمی خواهید هنگام ضبط فیلم, آن را مشاهده کنید می توانید بلندگو ها و مانیتور را خاموش کنید.
 32. هنگامی که ویدئو به اتمام رسید روی میانبر Stop Recording کلیک کنید. اکنون ویدئو در محلی که از قبل مشخص کرده اید ذخیره خواهد شد.
 33. با استفاده از free editor ویدئو را برش دهید. برنامه های زیادی وجود دارد که شما می توانید به کمک آنها بخش هایی از صفحه را که جز ویدئو نیستند برش دهید.

یکی از این برنامه ها Avidemux می باشد.

 

منبع : ضبط ویدئو های  Netflix از طریق OBS در سیستم عامل های (Windows/Mac)

تاریخ انتشار : ۱۷ خرداد ۱۳۹۷

تعبیر خواب عینک

دیدن عینک همانگونه که در بیداری سو و دید چشم را بهبود می‌بخشد در رؤیا نیز دل را روشن می‌کند. لازم به ذکر است که دیدن عینک در افراد عینکی خواب معمولی بوده و تعبیری به همراه ندارد. عینک وسیله ای برای محافظت چشم و حتی کمک به بینایی برای بهتر مشاهده کردن چیزهاست. بنابراین، وظیفه آن بسیار مهمتر از ظاهرش است.

بنا به گفته تونی کریسپ در کتاب فرهنگ تفسیر رویا دیدن عینک در خواب اشاره به تصاویر زیر دارد:

عینک: توانایی دیدن، فهمیدن و یا ناتوانی در این کارها، راهی برای پنهان کردن خود مانند شخصی که خود را پشت عینک آفتابی‌اش پنهان می‌کند. عبارت‌هایی مانند دوربینی و نزدیک بینی به درک تصویر عینک در رویا کمک می‌کند.

عینگ آفتابی: حفاظت از خود یا پنهان شدن.

تعبیر خواب عینک

منوچهر مطیعی تهرانی گوید: عینک مرد خیر و نیکوکاری است که دست شما را می‌گیرد و کارها را برای شما آسان می‌کند. دیدن عینک در خواب گویای آن است که چنین کسی در زندگی شما نقش می‌گیرد. اگر ببینید که همسرتان عینک زده و او عینکی نباشد چیزی در شما اعجاب و ناراحتی او را برانگیخته که شهامت پرسیدن ندارد.

معبرین غربی: اگر در خواب مشاهده کنید که عینک زده‌اید بیانگر این است که در حال فریب دادن خود در مورد برخی از مسائل هستید.

مؤلف کتاب بانک جامع تعبیر خواب گوید: اگر کسی که عینکی است به هر نحوی عینک نداشته باشد ودر دیدن دوچار مشکل شود دلیل که از راه هدایت باز مانده است. استفاده از هر نوع عینک برای کسانی که عینکی نیستند در صورتی که موجب شود نور وارد شده بر چشم را کاهش یابد گرفتاری در گمراهی واگر موجب بهتر دیدن شود هدایت یافتگی

آنلی بیتون می‌گوید: دیدن عینک در خواب، نشانه آن است که بیگانگان تغییراتی در زندگی و کار شما می‌دهند که باعث نگرانی شما خواهد شد.

برایت می‌گوید: اگر خواب ببینید که عینک به چشم دارید، بیانگر آن است که دچار بدشانسى می‌شوید.

تعبیر خواب شکستن و گم کردن عینک

منوچهر مطیعی تهرانی گوید: اگر در خواب ببینید که عینکی داشته و آن را گم کرده‌اید مشکلی برای شما پیش می‌آید و اگر ببینید که عینک شما شکسته است زبان می‌بینید و گرفتار سختی و تنگی می‌شوید.

معبرین غربی: دیدن گم شدن عینک و یا عینک شکسته در خواب نشانه عدم توانایی در قضاوت مشکلاتی که در اطراف شما رخ داده است.

آنلی بیتون: دیدن عینکی شکسته در خواب، نشانه آن است که خود را سرگرم تفریحات نامشروع و ناپسند خواهید کرد.

تعبیر خواب عینک آفتابی

منوچهر مطیعی تهرانی گوید: اگر ببینید که عینک آفتابی زده‌اید رازی دارید که می‌کوشید پنهان نگه دارید. اگر ببینید که همسرتان عینک آفتابی زده او واقعیتی را از شما پنهان می‌کند. اگر ببینید که دیگری عنیک آفتابی زده سوالی برایتان مطرح می‌شود.

منبع:

تعبیر خواب عینک

تعبیر خواب عینک

 

تاریخ انتشار : ۱۷ خرداد ۱۳۹۷

تعبیر خواب عطر

تعبیر خواب عطر

ابن سیرین گوید: اگر بیند که با خود بوی خوش داشت و بیننده عالم بود دلیل است که مردم از علم او فایده برند اگر این خواب را توانگر بیند دلیل است که مردم را از مال او فائده رسد.

حضرت امام جعفر صادق فرماید:
دیدن عطر به خواب بر نه و جه است.
ثنای نیکو (مدح وثنا).
سخن خوش شنیدن.
علم سود بخش و نافع.
طبع نیکو (طبع وقریحه خوب).
مجلس علم.
مردی کریم وبزرگوار.
سخنی با فرهنگ (گفتاری ادیبانه وبا فرهنگ).
دین پاک.
خبری خوش از دوستی شنیدن.
منوچهر مطیعی تهرانی گوید:
اگر بویی خوش باشد ولی شما در خوابتان آن را نپسندید و احساس کنید دوست ندارید تعبیر بوی نا خوش را دارد. عطر از جمله بوهای خوش است و هر چه بیشتر در خواب از عطری خوشتان بیاید و لذت ببرید بهتر است و تعبیر خوب تری دارد.
حال اگر در خواب دیدید که کسی عطر مصرف کرده و بوی خوش می‌دهد برای بیننده خواب خوب است نه مصرف کننده عطر. این خواب می‌گوید بیننده خواب با انسانی خوش نام و بلند آوازه آشنا می‌شود.
اگر کسی که عطر را مصرف کرده بود آشنا بود و شما او را به نام می‌شناختید آشنایی به شما خدمتی انجام می‌دهد.
اگر در خواب دیدید خودتان عطری خوش بو مصرف کرده‌اید خوابتان می‌گوید کاری می‌کنید که مردم از شما خوب می گویند و شما را می‌ستایند.
روی هم رفته عطر و بوهای خوش در خواب ما تعابیر خوب دارند و غالباً به حسن شهرت و نام آوری و مدح و ستایش تعبیر می‌شوند.

معبرین غربی گویند:
عطر در خواب سمبل هدایای خوب و غیر منتظره‌ای است که از طرف فرد غریبه‌ای به شما می‌رسد.
اگر در خواب ببینید که در حال عطر خریدن هستید هشداری است که نباید در خوشحالی زودگذری زندگی کنید.
بوییدن عطر در خواب شادی و خوشحالی را پیشگویی می‌کند.
عطرهای خوشبو در خواب بیانگر آماده شدن برای دیدار با دختر مجردی را نشان می‌دهد که در نهایت منجر به ازدواج خواهد شد.

آنلی بیتون می‌گوید:
بوییدن رایحه ای خوش بو در خواب، علامت روبرو شدن با وقایع نشاط آور است.
اگر خواب ببینید بدن یا لباس خود را معطر می‌کنید، نشانه آن است که می‌کوشید مورد ستایش قرار بگیرید و در این امر اقبال می‌یابید.
اگر خواب ببینید از بوییدن عطری سرمست می‌شوید، علامت آن است که در لذت جویی افراط خواهید کرد.
اگر خواب ببینید در شیشه عطر را می‌بندید، نشانه آن است که چیز باارزشی را از دست خواهید داد.

تعبیر خواب شیشه عطر

منوچهر مطیعی تهرانی گوید:
اگردر خواب ببینید شیشه ای عطر دارید که بوی خوش می‌دهد اما هنوز در آن را نگشوده و مصرف نکرده‌اید خواب شما می‌گوید فرصتی نیک و بزرگ برای شما به وجود می‌آید که می‌توانید هم خودتان بهره ببرید و هم دیگران را بهره مند کنید.
اگر کسی شیشه ای عطر به شما داد نشان آن است که فرصتی در اختیار شما قرار می‌دهد و شانسی به شما می‌بخشد و اگر شما به کسی شیشه ای عطر دادید به او فرصت و امکان می‌دهید.

تعبیر خواب شکستن شیشه عطر
آنلی بیتون: شکستن شیشه عطر در خواب، نشانه آن است که عزیزترین آرزوها و خواسته‌های شما به شکل مصیبت باری پایان می‌یابد.

تعبیر خواب هدیه گرفتن عطر

آنلی بیتون: اما اگر خواب ببیند مردی به او عطر هدیه می‌دهد، علامت آن است که تفریحاتی لذتبخش ولی خطرناک را تجربه خواهد کرد.

منبع:

تعبیر خواب عطر

تعبیر خواب عطر

 

تاریخ انتشار : ۱۶ خرداد ۱۳۹۷

تعبیر خواب اسب سواری

تعبیر خواب اسب سواری

آنلی بیتون:
اگر خواب ببینید سوار بر اسب از رودخانه ای می‌گذرید، علامت آن است که به زودی در زندگی اقبال به شما روی می‌آورد. اما اگر آب رودخانه متلاطم و ناآرام باشد، نشانه آن است که خوشی‌ها به نومیدی مبدل می‌گردند.
اگر خواب ببینید بر پشت اسبی سوار شده‌اید و از رودخانه ای زلال و زیبا می‌گذرید، نشانه آن است که آرزوهای شما به سرعت برآورده می‌شود. اگر مردی تاجر، چنین خوابی ببیند، علامت آن است که به ثروتی فراوان دست خواهد یافت.
اگر خواب ببینید سوار بر اسبی هستید که یورتمه می‌رود، نشانه آن است که آرزوهای شما به سختی برآورده می‌شود. اگر خواب ببینید از روی اسبی که یورتمه می‌رود به زمین می افتید، علامت آن است که در کار خود رقیب مقتدری خواهید داشت که اجازه نمی‌دهد به پیروزی کامل دست یابید.
اگر خواب ببینید سوار بر اسب از تپه ای بالا می‌روید و ناگهان اسب سرازیر می‌شود و شما بر نوک تپه تتها می‌مانید، نشانه آن است که بر علیه کینه و نیرنگ دشمنان مبارزه می‌کنید و سر انجام پیروز می‌شوید. اما اگر با اسب به نوک تپه برسید، علامت آن است که اتفاقی به مقامی والا دست می‌یابید.
اگر دختری خواب ببیند سوار بر اسب سیاهی است، نشانه آن است که آرزوهای او در مواقع غیر قابل پیش بینی بر آورده می‌شود.
اگر خواب ببینید سوار بر اسبی از تپه ای پایین می‌آیید، علامت آن است که اتفافاتی شما را نومید می‌سازد.
اگر دختری خواب ببیند دوستی پشت سر او سواری می‌کند، علامت آن است که مورد توجه مردی بلندمرتبه قرار خواهد گرفت. اما اگر در خواب بترسید، نشانه آن است که شاید حسادت دیگران را نسبت به خود برانگیزید.
اگر دختری خواب ببیند سوار بر اسب سفید از تپه‌ها بالا و پایین می‌رود و فردی با اسب سیاه او را تعقیب می‌کند، نشانه آن است که مدتی میان اندوه و شادی در نوسان خواهد بود. و در این مدت دشمنی مدام می‌کوشد، او را مغلوب سازد.
اگر خواب ببینید اسبی با اندام انسان روی تخت خوابی فرود می‌آید، و هر چه به شما نزدیک‌تر می‌شود اندام او به مردی شباهت می‌یابد و چیزی به سوی شما می‌اندازد که اول شبیه لاستیکی است و بعد مانند زنبور بزرگی، علامت آن است که آرزوها و امیدها از دست رفته دیگر بار به دست نمی‌آید.

تعبیر خواب نشستن بر اسب

ابن سیرین گوید: اگر بیند بر اسبی نشسته بود و آن اسب بر بام خانه یا بر دیوار ایستاده بود، دلیل آن چه گفتیم از گناه بیشتر و صعب تر نماید. اگر بیند بر اسبی نشسته بود و آن اسب بر هوا می‌پرید، یا بیند چون مرغ همی پرید، دلیل که وی را شرف و بزرگی بود در دین و دنیا باشد که خداوندش سفر نماید.

ابراهیم کرمانی: اگر بیند بر اسب نشسته بود و سلاح تمام پوشیده بود، دلیل که شرفو بزرگی یابد، چنانکه شخص از آن مانع نباشد و دشمن بر او ظفر نیابد.

تعبیر خواب اسب سواری به روایت لوک اویتنهاو

لوک اویتنهاو می‌گوید:
اسبی که بر دو پای خود به هوا بر می‌خیزد: افتخار بزرگ
اسب سواری: آرزوهای بر آورده شده
افتادن از اسب: ناراحتی زیاد

منبع:تعبیر خواب اسب سواری

تعبیر خواب اسب سواری

تاریخ انتشار : ۱۶ خرداد ۱۳۹۷
لینک های اصلی سایت
خوانندگان
برچسب ها
پربازدید ترین ( 7 روز گذشته )
آخرین مطالب
دانلود فیلم
 • خرید بک لینک قوی
 • تشخیص جنسیت جنین از روی ناف مادر
 • آپدیت نود 32
 • ترمیم مو
 • پرینتر سه بعدی
 • فروش اقساطی خودرو
 • صدور مسترکارت فیزیکی
 • هاست سی پنل
 • ثبت دامنه
 • خرید نهال
 • تور تایلند
 • تور بالی
 • خرید نهال میوه
 • خرید vpn
 • فر خانگی
 • چاپ کارتن
 • کیف دستی و رودوشی زنانه
 • چت روم
 • درب شیشه ای
 • قفسه فروشگاهی
 • چاپ فاکتور رسمی
 • آتلیه بارداری
 • آموزش سئو
 • تعویض مفصل
 • خدمات باشگاه مشتریان
 • Bakırköy Kepenk Tamiri
 • بسته اینترنت ایرانسل
 • طراحی داخلی ساختمان
 • صندلی شیواری
 • گردو پیوندی
 • ShetabMusic - Copyright © 2017 - All rights reserved بهینه سازی و صعود توسط میهن بک لینک